Alexandra

Privacyverklaring website

Ingangsdatum van deze privacyverklaring: september 2022

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Deze Privacyverklaring legt uit welk type persoonsgegevens Takeda van u kan verzamelen en hoe we ze gebruiken.

Takeda is een wereldwijde groep van bedrijven. De Takeda-onderneming omvat de moedermaatschappij Takeda Pharmaceutical Company Limited, en de daarmee verbonden entiteiten (samen “Takeda” of “Wij/We”). Als u contact met ons opneemt om een probleem te melden of een klacht in te dienen of anderszins met ons te communiceren, verzamelen we informatie om uw vraag op te lossen. Voor contactinformatie met betrekking tot uw plaatselijke filiaal verwijzen wij u naar de Takeda-website op: https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/..

Deze website www.mijnhae.com wordt u ter beschikking gesteld voor informatie over HAE geven door de getuigenissen van patiënten die erdoor worden getroffen.  Daartoe kunnen we informatie over u verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken, waaronder uw naam en e-mailadres. 

Wanneer u de website bezoekt, kunnen we ook automatisch technische informatie verzamelen, zoals uw Internet Protocol (IP) -adres, uw logingegevens, browsertype en -versie, uw gebruiksgegevens, enz.

Deze website wordt beheerd door The Fat Lady namens Takeda. 

The Fat Lady deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven is gebaseerd op het behartigen van onze legitieme belangen om ziektebewustzijn te bevorderen; het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u; het naleven van onze wettelijke verplichtingen; uw toestemming.

We kunnen uw informatie delen met dienstverleners en zakenpartners over de hele wereld met wie we samenwerken om de bovenstaande doeleinden te bereiken (bijv. fulfilment services, technische ondersteuning, externe consultants en externe raadgevers). We kunnen uw informatie ook delen met andere filialen en dochterondernemingen van Takeda. Het delen van uw persoonsgegevens kan gepaard gaan met overdrachten naar andere landen. Het is mogelijk dat de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy in die landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als in uw eigen land. Takeda zal voorzorgsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens in verband met dergelijke overdrachten afdoende te beschermen.

Voor meer gedetailleerde informatie over hoe The Fat Lady persoonsgegevens verwerkt, raadpleegt u de The Fat Lady  Privacyverklaring.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang u deze dienst/applicatie gebruikt. We kunnen uw gegevens ook bewaren gedurende een redelijke periode na het uitvoeren van onze diensten of het beëindigen van uw relatie met ons of het stopzetten van uw gebruik van onze applicatie, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te wissen of om het gebruik ervan te beperken. Als u uw individuele rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons webformulier voor individuele rechten. Als u een klacht hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u ook het recht om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit in uw land. 

Contact: 

Bij vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres. 

E-mailadres: privacyoffice@takeda.com

Voor meer gedetailleerde informatie over de wijze waarop Takeda uw persoonsgegevens verwerkt en uw rechten in verband met deze verwerking verwijzen wij naar de privacyverklaring van Takeda op www.takeda.com.

Wij gebruiken cookies

We gebruiken cookies op deze website om bezoekers te tracken via Google Analytics. Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord. Meer informatie